Hyreshöjning avgörs i Hyresmarknadskommittén

Hyresgästföreningen och Pajalabostäder har inte kunnat komma överens om hur stor hyreshöjning bolaget ska få ta ut av sina hyresgäster. Pajalabostäder har krävt att få höja hyrorna med 5,27 procent från och med första januari i år vilket är det näst högsta hyreskravet i Norrbotten i år.

–  Det är givetvis tråkigt att vi inte kan komma överens, men samtidigt kan vi inte acceptera en hyreshöjning av den här storleken bara för att komma till ett avslut, säger Linda Sundström, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Det är tredje året i rad som Pajalabostäder väljer att stranda hyresförhandlingarna och låta dem avgöras av Hyresmarknadskommittén.

2012 krävde Pajalabostäder att få höja hyrorna med 5,9 procent vilket var det högsta kravet i Norrbotten. Efter medling i Hyresmarknadskommittén slutade höjningen på 2,75 procent.

2013 ville bolaget höja hyrorna med 3,9 procent. Efter medling i Hyresmarknadskommittén slutade höjningen på 2,3 procent.

Årets hyreshöjning hos Pajalabostäder har redan behandlats en gång i Hyresmarknadskommittén, men då valde kommittén att låta frågan gå tillbaka till Hyresgästföreningen och Pajalabostäder i stället för att komma med ett medlingsbud. Den här gången kommer dock kommittén att rekommendera hur stor hyreshöjningen borde bli.

Undantagna från hyreshöjningen är Pajalabostäders nyproducerade fastigheter.

Hyresmarknadskommittén består av representanter från Sabo, Sveriges allmännyttiga bostadsföretags bransch- och intresseorganisation, samt Hyresgästföreningen.

För mer information:
Linda Sundström, förhandlare, Hyresgästföreningen, 070-541 59 13