Kenneth Gustavsson blir ny regionordförande i Hyresgästföreningen

Kenneth Gustavsson valdes i helgen till ny regionordförande för Hyresgästföreningen i region södra Skåne. Han efterträder Bo Nilsson som lett regionens arbete som ordförande i 21 år. Kenneth Gustavsson, 62, är sedan åtta år tillbaka föreningsordförande i Malmö centrum/öst. Han är också sedan flera år ledamot i föreningens regionstyrelse och ordförande i stora förhandlingsdelegationen.

Hur började ditt engagemang på Hyresgästföreningen?

- Jag blev engagerad av en förtroendevald på Almgården. Jag klagade över att man hade förhandlat fram en större hyreshöjning. Evert som han hette tyckte att jag borde engagera mig i Hyresgästföreningen för att själv kunna vara med och påverka och på den vägen är det, säger Kenneth Gustavsson.

Han brinner för uppdraget att förbättra och utveckla villkoren för hyresgäster och har ett starkt engagemang för bostadspolitik, förhandlingsarbetet och att utveckla det lokala engagemanget
ute i bostadsområdena.

- Jag vill fortsätta arbeta för rättvisa hyror men också för att stärka hyresgästernas inflytande och
möjlighet att påverka sitt eget boende, säger Kenneth Gustavsson.

Som regionordförande hoppas han kunna bidra med att samla krafterna hos såväl de förtroendevalda som personalen. Hyresgästföreningen region södra Skåne har idag drygt 40 000 medlemmar och engagerar cirka 700 förtroendevalda.

Bostadsfrågan är en av de viktigaste i årets valrörelse. Bristen på bostäder, och framför allt hyreslägenheter, är värre än någonsin.

- En förutsättning för att vi ska kunna vända utvecklingen är en långsiktig, ansvarstaganade och rättvis
politik. Idag är hyresrätten som boendeform missgynnad ekonomiskt. Samtidigt vill en stor del av dem som vill ha en ny bostad bo i hyresrätter med rimliga hyror, säger Kenneth Gustavsson.

En annan stor utmaning för Hyresgästföreningen är att skapa förutsättningar för rimliga hyreshöjningar i samband med omfattande renoveringar.

- Hyresgästerna måste få vara med och påverka nivån på ingreppen vid större renoveringar. Den nuvarande lagstiftningen ger hyresvärdarna alldeles för stor och ensidig makt att själva bestämma nivån på standarden efter exempelvis ett stambyte eller renoveringar av kök och badrum, menar Kenneth Gustavsson.  

För mer information kontakta:
Kenneth Gustavsson, regionordförande 040-17 43 69