Bussar och tåg <3 bostäder = sant

På lördag den 26 april delar Hyresgästföreningen ut lördagsgodis med budskap till Kristianstadsborna.
–  Vi vill uppmärksamma att satsningar på kollektivtrafiken är en förutsättning för att bygga fler bostäder, säger Petra Lundh, samordnare bostadspolitik och opinionsbildning.

Tid: Lördag den 26 april, kl 11.15–12.15
Plats: Centrala Kristianstad

I Region Skånes rapport, ”Satsningar på kollektivtrafiken för ökat bostadsbyggande”, framgår att 130 000 nya bostäder skulle kunna byggas på kort tid om kollektivtrafiken byggdes ut.
– Det är bra att Region Skåne har lyft frågan som vi tycker är väldigt viktig. Hyresgästföreningens uppmärksammar detta genom att dela ut lördagsgodis med flygblad i Kristianstad, fortsätter Petra Lundh.

– Vi ville ta tillfället i akt att göra en aktion eftersom många förtroendevalda är samlade i Kristianstad för vårt fullmäktige denna dag, avslutar Petra Lundh.
(Fullmäktige är Hyresgästföreningen region norra Skånes högst beslutande organ och består av förtroendevalda från hela regionen).

För ytterligare information kontakta:
Petra Lundh, samordnare bostadspolitik och opinionsbildning, 070-630 74 60, 042-19 81 44