Hyresgästföreningen undersöker underhåll och förvaltning

Den 23 april inleder Hyresgästföreningen ett arbete med att undersöka underhållet och fastighetsförvaltningen i en fastighet på Sigtunagatan 12 i Malmö. Fastigheten ägs av Centrumbostäder.

– Vi har under en längre period fått signaler från boende, myndigheter och från Hyresgästföreningens personal om att allt inte står rätt till på Sigtunagatan 12. Det gäller allt från förvaltning, lägenheternas skick, frågor som gäller kontrakt o.s.v., säger Niklas Olsson, jurist på Hyresgästföreningen.

– Som ett led i vårt förebyggande arbete kommer vi nu att göra en koncentrerad insats på adressen. Förhoppningsvis finns det inga allvarliga problem men vi tar de signaler vi har fått på största allvar och därför har vi beslutat att genomföra en RIBB, avslutar Niklas Olsson.

--------------------------------------------------------------------------------------

Vad är RIBB?
RIBB står för ”rättslig inventering i befintlig bebyggelse” och innebär att vi söker upp medlemmar i ett särskilt område, kartlägger problem och företräder medlemmar. En RIBB utförs efter att vi hört talas om att en viss fastighet eller område har brister i underhåll och fastighetsförvaltning.

---------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta:
Niklas Olsson, jurist, 040-17 43 61
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46