Lyckat bostadspolitiskt seminarium i Borlänge

Staten måste ta ett större ansvar för det svenska bostadsbyggandet, så löd budskapet på gårdagens mycket lyckade bostadspolitiska seminarium som anordnades av Hyresgästföreningen Borlänge/Gagnef/Säter. Seminariet fokuserade på möjligheterna till nybyggnation av hyreslägenheter och förutsättningarna för en hållbar bostadsutveckling i de tre kommunerna. Totalt närvarade ca 30 personer varav 20 av dem var kommunpolitiker.

Hyresgästföreningen Borlänge/Gagnef/Säter genomförde under gårdagen sitt bostadspolitiska seminarium i Pylonen Borlänge. Hyresgästföreningen ville med seminariet lyfta diskussionen om nybyggnation av hyreslägenheter och komma med egna förslag till hur fler hyreslägenheter kan byggas till rimliga kostnader. Huvudbudskapet var att staten måste ta ett större ansvar för det svenska bostadsbyggandet.

 - Den svenska staten och regeringen behöver ta ett större helhetsansvar för bostadsbyggandet. Det handlar om allt ifrån att skapa ekonomiska förutsättningar för nybyggande till att ge de olika boendeformerna samma förutsättningar. Idag kan du årligen renovera en bostadsrätt och få det rabatterat av staten medan vi under en 40 årsperiod inte fått en krona för underhåll av Sveriges hyresrätter. Det vill vi förändra säger Markus Kjellin förhandlingsstrateg vid Hyresgästföreningen 

Totalt närvarade 20 politiker från de tre berörda kommunerna Borlänge, Gagnef och Säter för att ta del av Hyresgästföreningens förslag samt delta i den efterföljande diskussionen. Under seminariet lyftes flera idéer för hur kommunerna själva kan förbättra sitt bostadsbyggande med relativt enkla medel, idéer som mottogs väl hos många av åhörarna.

 - Det var ett bra seminarium med en hel del intressant förslag. Jag tror vi i regionen kan åstadkomma mycket genom att hjälpa varandra med utbyte av kunskap och erfarenheter. Sen måste det ske en förändring på riksplan i bostadsfrågan. Den problematik som vi har här i Dalarna är inte unik för oss, den är rikstäckande säger Göran Johansson (V) vice ordförande Säterbostäder. 


För mer information om seminariet och Hyresgästföreningen Borlänge/Gagnef/Säters bostadspolitiska program kontakta:

Markus Kjellin 

Förhandlingsstrateg

070-2454613