HYRESGÄSTFÖRENINGEN BJUDER IN TILL BOSTADSPOLITISKT SEMINARIUM I BORLÄNGE

I samband med att Hyresgästföreningen Borlänge/Gagnef/Säter offentliggör sitt bostadspolitiska program bjuder föreningen till seminarium. Seminariet hålls på Pylonen i Borlänge tisdagen den 15 april kl 17.00 till 20.00. Temat är Hyresgästföreningens syn på de tre kommunernas förutsättningar för att utveckla den lokala bostadsmarknaden. Fokus ligger på möjligheterna till nybyggnation av hyreslägenheter med hållbara förutsättningar.

Inbjudna till seminariet är samtliga kommunfullmäktigeledamöter i de tre kommunerna, media samt allmänheten.

- Bostadsmarknaden är grunden för kommunernas fortsatta utveckling. Vi vill ge fart åt diskussionen kring utvecklandet av nya bostäder i våra kommuner. Vi hoppas på en konstruktiv och bra dialog med de som närvarar vid seminariet samt att vi kan ge värdefull input i den fortsatta kommunpolitiska diskussionen om bostadsfrågan, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

För mer information, vänligen kontakta förhandlingsstrateg Marcus Kjellin på telefon 070-245 46 13.