Hyresgästföreningen kräver rekordskadestånd till legionelladrabbad medlem

Hyresgästföreningen kräver ett skadestånd på 365 000 kronor till den kvinna i Gävle som drabbats av allvarlig legionärssjuka. Kvinnan fick legionärssjukan på grund av en så kallad blindledning som värden, det allmännyttiga bolaget Gavlegårdarna inte åtgärdat. Efter att inte ha kommit överens med värden om ersättning stämmer nu Hyresgästföreningen Gavlegårdarna inför Gävle tingsrätt.

-  Det är ett högt skadestånd, men kvinnan har också drabbats hårt av Gavlegårdarnas försumlighet. De har inte avlägsnat en blindledning, där legionellabakterier kan bildas, säger Anna Hallberg, jurist på Hyresgästföreningen.

Kvinnan drabbades av legionärssjukan i januari 2010 och har sedan dess varit förhindrad att arbeta. Hon intensivvårdades i två månader efter att ha drabbats av flera allvarliga tillstånd, däribland lunginflammation och allvarliga sårinfektioner. Skiktröntgen av kvinnans hjärna visade på cellförändringar som med tiden utvecklades till utmattningssyndrom. Kvinnan har fått minnes- och koncentrationssvårigheter, nedsatta kognitiva funktioner, yrsel och balansproblem.

-  Vi tycker att kvinnan har rätt till detta ganska stora skadestånd, med tanke på vad hon har fått gå igenom, säger Anna Hallberg. För oss är det viktigt att ta strid för den här medlemmen, vi har arbetat vidare med ärendet sedan kvinnan nekades ersättning och har nu ny bevisning. Vi anser att våra chanser till framgång är stora, säger Anna Hallberg.


Mer information:

Anna Hallberg, jurist på Hyresgästföreningen 018 18 93 17.

Anna Hallberg finns under fredagen på plats i Gävle till cirka kl 18.00 för intervjuer.

Stämningen och dess bilagor kan rekvireras från Gävle tingsrätt.


Fakta legionella och legionärssjukan

Legionella är en bakterie som lever i stillastående vatten som varken är kallt eller hett. Legionella sprids framför allt via vattendimma som andas in. Bakterierna trivs bäst och förökar sig snabbast vid en vattentemperatur omkring 35-40 grader Celsius. Under cirka 20 grader är bakterierna vilande. För att bakterierna ska dö behöver man hetta upp vattnet till över 50 grader.

Legionärssjuka är en lunginflammationsliknande sjukdom som smittar via inandning av vattenpartiklar, exempelvis vid duschning.

Insjuknade får ofta feber, frossa och hosta. Vissa drabbas också av muskelvärk, huvudvärk, trötthet, aptitlöshet, förlust av koordination (ataxi) och ibland diarré och kräkningar.