Hyresgästföreningen i Avesta presentera bostadspolitiskt program för politiker.

Riskpremien behöver avskaffas för att Avesta ska kunna växa. Under en gemensam frukost med de lokala politikerna presenterade Hyresgästföreningen sitt bostadspolitiska program med förslag för att förbättra bostadssituationen i Avesta kommun. Hyresgästföreningen vill bland annat att Avesta kommuns riskpremie avskaffas, att Gamla Byn AB:s pengar inte används till utdelning och att det införs ett statligt investeringsstöd för hyresrätter.

På tisdagsmorgonen träffade Hyresgästföreningen företrädare för kommunledningen i Avesta vid ett frukostmöte. Närvarande var företrädare för socialdemokraterna, moderaterna och centerpartiet och bland dem kommunalrådet Lars Isaksson(S). Hyresgästföreningen presenterade vid mötet innehållet i föreningens bostadspolitiska program för Avesta kommun. Fokus i diskussionen låg på den riskpremie som Avesta kommun ålägger Gamla Byn AB att betala för de lån företaget de har via kommunen.

-  Riskpremien är ekonomisk sett en oren konstruktion, den borde inte finnas. Pengarna borde istället läggas på underhåll och renoveringar av Gamla Byns bostäder, säger Bo Brihler, ordförande i Hyresgästföreningen i Avesta.

Hyresgästföreningen tyckte att frukostmötet blev ett konstruktivt och tankeväckande inspel i den pågående debatten om riskpremiens vara eller icke vara.

-  Vi fick en god möjlighet att vidga perspektivet kring riskpremiefrågan. Vi ser med spänning fram emot hur partiföreträdarna kommer att hantera frågan fortsättningsvis, säger John Oknelid, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Kontaktperson:
John Oknelid 
Förhandlare
0702-79 40 47

Faktaruta: Riskpremien

Avesta kommun tvingar Gamla Byn AB att låna pengar av kommunen. För detta anser sig Avesta kommun få en ökad kreditrisk, vilken kompenseras med en riskpremie motsvarande 0,7 % av lånat kapital årligen. Till följd av riskpremien betalar Gamla Byn AB:s hyresgäster 140 kr mer per månad till kommunen än vad andra hyresgäster gör.


Faktaruta: Förslagen i Hyresgästföreningen Avestas Bostadspolitiska program.

·  Inför stimulansåtgärder för byggmarknaden så att fler mindre bostadsföretag kan konkurrera om renoveringsentreprenader.
·  Inför statliga subventioner för rustning av miljonprogrammets hyresrätter.
·  Avskaffar Avesta kommuns riskpremie på Gamla Byn AB:s lån.
·  Låt Gamla Byn AB själv bestämma sin finansieringspolicy och uppta egna krediter med avgiftsfri kommunal borgen som säkerhet.
·  Undviker att avhända Gamla Byn AB hyrespengar genom utdelning, koncernbidrag eller andra       liknande transaktioner.
·  Kompenserar Gamla Byn AB för de nedskrivningar företaget drabbas av på lokalsidan.