Hyrorna 2014 för Din bostad i Botkyrka höjs 0,8 procent

Hyresgästföreningen region Stockholm har nått en överenskommelse med Din bostad i Botkyrka om hyrorna 2014. Det blir en höjning med 0,8 procent från 1 april.

– Från Hyresgästföreningens sida har vi krävt och fått gehör för att hyrorna hos Din bostad inte kan höjas lika mycket som Botkyrkabyggen eftersom hyrorna överlag ligger högre hos Din bostad för motsvarande standard, säger Robert Norberg, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

I Botkyrkabyggen, det kommunala bostadsbolaget i Botkyrka, höjdes hyrorna med 1,35 procent från 1 januari.

I överenskommelsen med Din bostad ingår ett löpande avtal om boinflytandemedel. Vidare har parterna kommit överens om stora underhållsåtgärder som Din bostad ska påbörja under 2014.

För mer information, kontakta:
Robert Norberg
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm 
070-399 36 42

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84