Lulebo vill höja hyrorna

Hyresgästföreningen har tagit emot en begäran från Luleås kommunala bostadsbolag, Lulebo AB, om att få höja hyrorna. Lulebo vill höja hyrorna från och med den första juni med 2,71 procent. Vilket skulle innebära att Lulebo ökar sina hyresintäkter med 16 miljoner kronor.

– Det handlar helt enkelt om planerat underhåll och reparationer. Lulebo har ett stort underhållsbehov. Frågan är väl hur stor del av detta som hyresgästerna ska betala. Det är det vi ska förhandla om, säger Roger Enbom, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Lulebo startar den 9 april.

För mer information:
Roger Enbom, förhandlare Hyresgästföreningen region Norrland, 070-618 00 99

Hyresgästföreningen region Norrland förhandlar hyrorna för drygt 120 000 lägenheter i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Vi förhandlar med både allmännyttiga och privata bostadsföretag.