Uttalande vid Hyresgästföreningens årsmöte, Borlänge den 19 mars 2014

Ge oss en bostadspolitik för Borlänge!

Dalarna utvecklas och växer och som nav i den utvecklingen står Borlänge och Falun. Med fler arbetstillfällen får fler unga egen inkomst och möjlighet att flytta hemifrån. Fler jobb ger inflyttning som också skapar ett starkt tryck på fler bostäder. För att Borlänge ska kunna fortsätta att rida på den positiva vågen måste nya bostäder byggas – fler bostäder, prisvärda bostäder, bostäder för alla. Samtidigt står de äldre bostäderna inför omfattande renoveringar, modernisering och anpassning till nutidens krav på god boendestandard.

Men höga byggpriser driver upp bostadsföretagens kostnader för nybyggnation och renoveringar till ohanterliga nivåer. Komplicerade och segdragna planändringar och bygglovsförfaranden skapar ytterligare fördyringar. Att det saknas statligt stöd för renoveringar och nybyggen gör att alla kostnader hamnar hos bostadsföretagen och därmed hyresgästerna i form av orimliga hyresnivåer. Detta är lika orättvist som ohållbart.

Hyresgästföreningen kräver därför: Inför statligt stöd för nybyggnation av hyresrätter! Inför statligt stöd för renovering av hyresrätter! Förenkla planprocesser och bygglovsförfaranden! Öka samarbetet mellan bostadsföretagen i vårt län och i hela landet för erfarenhets – och kunskapsutbyte!

I höst går Sverige till val. Vi uppmanar alla Borlänges hyresgäster och övriga kommuninvånare: Fråga politikerna vad de tänker göra åt bostadsfrågan i kommunen! Rösta på de som är beredda att ge oss en bostadspolitik för framtiden, för de boende, för Borlänge!

Hyresgästföreningen Borlänge/Gagnef/Säter