I rätten att hyra bor möjligheten

Stockholms akuta bostadsbrist behöver lösas nu. Fler hyresrätter till rimlig kostnad är en förutsättning för att Stockholmsregionen ska fortsätta vara attraktiv för människor som vill jobba, studera och verka här.

I en reklamkampanj i tunnelbanan och på pendeltågen, låter Hyresgästföreningen region Stockholm tre personer berätta om hur viktig hyresrätten är både för dem själva och för deras verksamheter.

– Vi vill visa att hyresrätten både är en efterfrågad boendeform bland stockholmarna och en förutsättning för ett hållbart samhälle, säger Heléne Lilja, kommunikationschef, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Hyresgästföreningen region Stockholm vill skapa opinion, väcka debatt och påverka politikerna så att det byggs fler hyresrätter till rimlig kostnad. Det handlar om att säkerställa den sociala, ekonomiska, kreativa och kunskapsorienterade tillväxt som hyresrätten möjliggör och som regionen behöver. Hyresrätten har stora fördelar jämfört med andra boendeformer för unga som vill flytta hemifrån, för människor som vill flytta till jobb och studier och för ett flexibelt boende i livets olika skeden.

– Det stockholmarna främst efterfrågar är hyresrätter. Men politikerna har istället valt att satsa på det ägda boendet. Forskning visar att samhällen med stor andel ägda bostäder är mer sårbara ekonomiskt eftersom ägandeformen leder till inlåsningseffekter. Om Stockholmsregionen ska fortsätta utvecklas och vara attraktiv för sina invånare, behöver vi se kraftfulla beslut om fler hyresrätter från politikerna. Stockholms framtid måste byggas idag, säger Heléne Lilja.

Fakta om kampanjen
Förutom i tunnelbanan och på pendeltåg syns mer av vårt arbete på dittlivsboende.se Genom en interaktiv karta och hashtaggen #härbormöjligheten kan stockholmare bidra med idéer och märka ut platser där nya hyresrätter kan byggas. Förslagen kommer därefter att presenteras för politiker.

För information, kontakta:
Heléne Lilja
Kommunikationschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-243 09 35

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84