Bostadsfrågan allt hetare valfråga enligt undersökning av TNS SIFO

4501 personer ur allmänheten har i TNS SIFOs webbpanel tillfrågats om vilka politiska områden de tycker är viktiga. 

Bostadsfrågan är den enda fråga, tillsammans med försvarsfrågan, som ökar i viktighetsgrad jämfört med den senaste undersökningen för fem månader sedan. Bostadsfrågan har nu klättrat till plats nummer 12, betydligt högre än vid förra valet då den inte ens nådde topp 15.

-Det är glädjande att allt fler inser hur viktig bostadsfrågan är, säger Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen i en kommentar. Vi möter ett stort intresse och engagemang bland både medlemmar och andra när vi är ute och pratar bostadsfrågor lokalt så vi ser ju hur brännhet och aktuell denna fråga är.

Som komplement till den stora undersökningen har TNS SIFO, på Hyresgästföreningens uppdrag, specialgranskat svenska folkets inställning till bostadsfrågan. 522 personer ur allmänheten har fått svara på en rad frågor.

76 procent av dessa tycker att problemet med bostadsbrist är mycket stort eller ganska stort i Sverige som helhet.

47 procent av de tillfrågade tycker att det är mycket viktigt att det byggs fler hyresrätter. 69 procent tycker att bostadsbristen är en faktor som hindrar den långsiktiga tillväxten i Sverige.

Drygt 80 procent av de tillfrågade tycker att hur tillgången på bostäder ser ut på olika orter och för personer med olika behov i grunden är ett ansvar för beslutande politiker och samhällsplanerare. 

Fler än hälften av de tillfrågade har dessutom diskuterat bostadsfrågor en eller flera gånger den senaste månaden.

-Nu måste politiker över hela landet på allvar inse hur stort behovet av politiska initiativ är. Bostadsbristen hämmar både Sveriges tillväxt och människors utveckling, säger Barbro Engman.

-Det är dags att landets politiker går från ord till handling och presenterar förslag på hur vi ska få fart på byggandet och lösa bostadsbristen, både nationellt och lokalt, säger Barbro Engman. Det är bara drygt fem månader kvar till valet så det är hög tid att ta politiskt ansvar.

Fakta: 4501 personer ur allmänheten har tillfrågats i TNS SIFOs webbpanel om vilka politiska områden de tycker är viktiga. Undersökningen gjordes 24 februari-7 mars. Motsvarande undersökning gjordes för fem månader sedan.

I en kompletterande undersökning tillfrågades 522 personer om sin syn på en rad olika bostadsfrågor. Den undersökningen genomfördes 20 februari-6 mars.

För mer information, kontakta: 

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-524 28 66

Jörgen Strandberg, ansvarig för mätningar på Hyresgästföreningen 070-881 60 04