Hyresgästföreningen genomför enkätundersökning i Landskrona

Onsdagen den 2 april påbörjar Hyresgästföreningen en enkätundersökning i delar av Landskrona för att fånga upp åsikter från hyresgäster som bor i området.

– Enkäterna är en del av vårt påbörjade arbete att skapa en dialog med hyresgästerna i Landskrona. Vi vill veta hur de upplever sin boendemiljö så att vi tillsammans kan påverka och skapa bra villkor för de boende, säger Helena Rasmusson, teamledare på Hyresgästföreningen.

Hyresjuridisk rådgivning kommer att erbjudas i Hyresgästföreningens lokal på Stora Norregatan
17 i Landskrona vid tre tillfällen. Tisdagen den 8 april kl 16-18, torsdagen den 10 april kl 17.30-18.30 samt tisdagen den 22 april kl 16-18. Hit kan alla vända sig som har frågor om sitt boende.

För ytterligare information kontakta:
Helena Rasmusson, teamledare, 076-798 09 01, 042-19 81 27