Pressinbjudan: En mobil lägenhet landar i bostadsbristens Göteborg

I samband med Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar fredag 28 och lördag 29 mars kommer Hyresgästföreningens mobila lägenhet att finnas uppställd utanför Svenska Mässan i Göteborg.

Lägenheten är på plats för att uppmärksamma både politiker och allmänhet på hur oerhört viktig bostadsfrågan är och vad bristen på bostäder får för konsekvenser både för enskilda människors liv men också för Göteborg som stad.

Just de frågorna (och några till) har över 1 300 göteborgare fått besvara i en enkätundersökning som vi låtit TNS-SIFO genomföra under februari i år.

Resultatet av undersökningen presenterar vi vid en pressträff i lägenheten klockan 11.00 på fredag 28 mars. Vår regionchef Anna Lönn Lundbäck presenterar de viktigaste resultaten och slutsatserna av undersökningen och du träffar även några av våra förtroendevalda från Hyresgästföreningarna i Göteborg.

De har tillsammans arbetat fram ett gemensamt bostadspolitiskt program som de kort kommer att berätta om i samband med pressträffen.

På plats finns också representanter för Göteborgs Förenade Studentkårer GFS.

Varmt välkommen till mobila lägenheten som står utanför entrén till Kongresshallen. Mässans gata 8, entré 8 (intill Scandinavium).

Lägenheten finns utanför Mässan fredag 8-17 samt lördag 8-15.