Hyresgästföreningen träffar Moras kommunpolitiker

Torsdag morgon den 26 mars höll Hyresgästföreningen frukostmöte med företrädare för de politiska partierna i Mora kommuns ledning. Närvarande var representanter från Morapartiet, KD, Moderaterna, Vänstern och Folkpartiet. Frukostmötet leddes av Katharina Sjöström, Hyresgästföreningen Moras ordförande och Marcus Kjellin, teamledare på Hyresgästföreningen.

Frågorna på Hyresgästföreningens dagordning var den höga skuldsättningen inom Morastrand AB och risken för att ytterligare försämra ekonomin inom Morastrand AB om ytterligare fastigheter skulle säljas.

– Morastrand är starkt överskuldsatt och sitter fast i räntenivåer som företaget inte kan hantera, det leder till en ekonomisk utförsbacke som måste brytas, säger Katharina Sjöström. Samtidigt skulle ytterligare försäljningar leda till att företagets förmåga att hantera sina kostnader starkt försämras, med stora minusresultat som följd.

Hyresgästföreningen redovisade förslag på vilka åtgärder som måste vidtas för att ändra trenden: Kommunen måste ge Morastrand rätt förutsättningar i ägardirektiv till företaget och kommunen måste tillskjuta pengar för att Morastrand ska kunna amortera av lån. Därtill måste det vara stopp för finansiering av investeringar genom ökad upplåning de kommande åren. Underhåll av fastigheterna kan enligt Hyresgästföreningen finansieras genom kassaflöden.

– Vi uppfattar att vi fick en positiv respons på våra förslag, säger Katharina Sjöström. Det förefaller råda bred enighet om problembilden i Morastrand. Nu återstår att se hur kommunens företrädare går vidare med lösningarna!

För vidare information, vänligen kontakta Marcus Kjellin på telefon 070 – 245 46 13.