Ny ordförande valdes på Hyresgästföreningen årsmöte för Gävle/Älvkarleby/Ockelbo

Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen, gästade årsmötet för föreningen i Gävle, Älvkarleby och Ockelbo i torsdags. Barbro berättade livfullt om det som händer i det bostadspolitiska
livet på riksnivå. Hon uppmanade medlemmarna att inför höstens val noga kolla in vad partierna tycker i bostadsfrågan. Vi ska se till att välja de som kan få saker gjorda när det gäller att bygga
nytt och bygga om. Minst lika viktigt är att det blir rättvisa villkor mellan boendeformerna och att hyrorna hålls på en rimlig nivå. En bra bostad med en rimlig hyra är nödvändig för den enskilda människan, men också för att arbetsmarknaden och hela samhällslivet ska fungera. En vettig bostadspolitik är grundbulten för hela vår välfärd, konstaterade Barbro.

På årsmötet för valdes Torbjörn Lööw, Andersberg, till ny ordförande. Övriga ledamöter i styrelsen är Lars Östlin, Valbo, Mikael Johansson, Bomhus, Ulla-Maja Molianen, Bomhus, Mattias Persson, Brynäs, Yvonne Krantz, Sätra och Sonia Nilsson Ullström, Skutskär. Till ersättare valdes Jennie Liberg, Älvkarleby och Mattias Lindberg, Sätra.

Årsmötet antog ett uttalande med krav om att oskäliga utdelningar från bostadsföretagen till kommunerna (Gävle och Älvkarleby) ska slopas och att höga borgensavgifter (Ockelbo) ska sänkas.

-De här företeelserna som kommunerna håller på med betyder i realiteten att hyresgästerna betalar en extra skatt varje månad, säger Torbjörn Lööw, nytillträdd ordförande. Vi krävde också att de kommunala taxorna och avgifterna inte ska höjas och att ROT-avdraget ska gälla även för hyresrätten.

-Vi behöver helt enkelt en ny bostadspolitik i hela landet och i våra kommuner, där hyresrätten står i fokus. Det ska vi arbeta för i vår egen valrörelse, avslutar Torbjörn Lööw.

Uttalande bifogas.

För ytterligare upplysningar
kontakta Torbjörn Lööw, tfn 026-14 55 60