Hyresökningar drabbar främst ensamstående mammor

Nya siffror från SCB visar att hyrorna i Uppsala län ökar drastiskt mer än konsumentprisindex (KPI) som mäter övriga kostnadsökningar i samhället. Sedan 2005 har KPI ökat med cirka tolv procent, hyreskostnaderna med cirka 18 procent. Sedan 2011 har KPI ökat marginellt, men hyreskostnaderna med fem procent.

-  Fastighetsbranschen är välmående och hyresutvecklingen är stabil, pratet om att hyrorna måste upp ännu mer för att det ska bli lönsamt att bygga hyresrätter klingar falskt. Hyrorna har haft en kraftig utveckling som gör att boendekostnaderna blir onödigt höga för stora grupper, säger Jens Lundberg, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen.

Samtidigt visar annan statistik från SCB att ensamstående i större utsträckning än andra bor i hyresrätt. Av de som är ensamstående med barn bor 43 procent i hyresrätt, att jämföra med 24 procent bland alla familjetyper. Det finns också stora skillnader mellan könen. Av ensamstående mammor bor 49 procent i hyresrätt, att jämföra med bara 26 procent av papporna.

De som drabbas av den kraftiga utvecklingen av hyrorna är alltså ofta ensamstående mammor.

-  Hyresrätten är ett boende för alla och det är viktigt att det finns olika typer av hyresrätter i olika prisklasser. Som hyresutvecklingen ser ut i Uppsala försvinner fler och fler av de billigare hyresrätterna. Det borde oroa alla att ensamstående mammor är en av de grupper som drabbas hårdast, säger Jens Lundberg.

För att möta den kraftiga utvecklingen av hyrorna menar Hyresgästföreningen att en ny skattepolitik för hyresrätten, som beskattas hårdare än ägt boende, måste till. Dessutom behövs flera politiska initiativ för att minska de höga hyrorna i nybyggda hyresrätter.

-  I Uppsala kan man till exempel titta på markpriserna och försöka attrahera bolag som vill bygga billigare än de nu dominerande bolagen, säger Jens Lundberg


Alla siffror finns sammanställda på hurvibor.se – en faktabank från Hyresgästföreningen

Där finns även diagram i tryckfärdigt format att ladda ner.

Vem bor var? http://hurvibor.se/lanssidor/uppsala-lan/hur-vi-lever/vem-bor-var/

Boendekostnader http://hurvibor.se/pengar/boendekostnader/

Hyror i Uppsala län http://hurvibor.se/lanssidor/uppsala-lan/bostader/hyror/Kontakt

Jens Lundberg, bostadspolitisk utredare, 018 18 93 28.