Årets hyresförhandlingar snart avslutade: 1,4 miljarder kronor sparade åt landets tre miljoner hyresgäster

Nu har årets hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de kommunala och privata bostadsföretagen kommit in i slutskedet. Drygt 81 procent av de allmännyttiga lägenheterna är färdigförhandlade, med en vägd genomsnittlig hyreshöjning på 1,60 procent.

Hittills har 233 allmännyttiga bostadsbolag kommit med yrkanden om hyreshöjningar på i snitt 2,80 procent. Förra året begärde de kommunala bostadsföretagen 3,3 procent i hyreshöjningar. 

-Från början yrkade bostadsföretagen på hyreshöjningar på i genomsnitt 2,80 procent men genom ett bra förhandlingsarbete har vi nästan lyckats halvera dessa nivåer. Det betyder att vi bara genom årets förhandlingar har lyckats spara 1,4 miljarder åt landets hyresgäster, säger Erik Elmgren, förhandlingsansvarig på Hyresgästföreningen.

-Vi tycker att det har funnits bra förutsättningar i år för återhållsamhet från bostadsföretagens sida. Både inflation och räntor har varit låga under en lång tid och dessutom har det varit blygsamma höjningar av taxor och avgifter.

-Men många bostadsbolag har haft, och en del har fortfarande, orealistiska förväntningar om hyreshöjningar som ligger långt över inflationen. Det gör att förhandlingarna har varit betydligt mer utdragna i år än tidigare år, säger Erik Elmgren.

Under den förra förhandlingsomgången avgjordes 31 tvister i Hyresmarknadskommittén (HMK). Denna omgång har redan 36 tvister hänskjutits till HMK för medling eller beslut.

Förhandlingsläget har alltså varit betydligt kärvare i år än förra året.

-Den stora tvistefrågan är framför allt synen på de ekonomiska förutsättningarna. Men sedan handlar det till stor del om ambitionsnivåer kring satsningar på underhåll. Vissa bolag vill öka sina underhållsbudgetar med väldigt stora summor. Men det får inte bli så att bolagen åtar sig för mycket underhåll under enskilda år som man sedan inte klarar av att utföra. Då har hyresgästerna fått betala för underhåll som inte utförts. Därför har vi i år varit noga med att följa upp de löften om underhåll som bolagen har gett vid tidigare års förhandlingar, säger Erik Elmgren.

-Två procent i hyreshöjningar minskar hushållens köpkraft med 2 miljarder. Därför är varje krona som vi kan spara åt hyresgästerna viktig. Vårt långsiktiga mål är en rimlig hyresutveckling som inte ska överstiga inflationen, säger Erik Elmgren.

-2012 låg hyreshöjningarna på 2,45 procent, 2013 på 1,91 och i år ligger den alltså på 1,6 så vi fortsätter den nedåtgående trenden. Vi kommer fortsätta jobba för rimliga hyror för landets hyresgäster och har redan börjat förbereda oss för 2015 års förhandlingar, avslutar Erik Elmgren. 

Allmännyttiga fastighetsägare ¹

Antal företag med yrkande

233

Antal lägenheter med yrkande

617 319

Vägt yrkande för dessa lägenheter

2,77%*

Antal företag med överenskommen hyra

239

Antal lgh med överenskommen hyra ²

638 191

Vägd hyresförändring för dessa ²

1,60%

Tvister

36

Privata fastighetsägare

Antal företag/ombud med yrkande

138

Antal lägenheter med yrkande

212 156

Vägt yrkande för dessa lägenheter

Antal företag/ombud med överenskommen hyra

174

Antal lgh med överenskommen hyra

239 813

Vägd hyresförändring för dessa

¹ Inkl stiftelser som kontrolleras av kommun

* = Pga. att privata fastighetsägare

ofta yrkar "upp till 5 % går det ej att

räkna fram ett snitt för det privata beståndet

* = företag med 2-årsavtal ingår ej i dessa yrkanden

* = Uppgörelser träffade i år exklusive 2-årsavtal

För mer information, kontakta:

Erik Elmgren, förhandlingsansvarig Hyresgästföreningen 070-623 02 15