Därför kostar fjärrvärmen mest för hyresgästerna i Kristinehamn

Värmland har det högsta snittet på fjärrvärmeavgifter i Sverige. Det visar årets Nils Holgersson-granskning av fjärrvärmepriserna i landet. Högsta priserna återfinner vi i Kristinehamn, som också har ett av de högsta i hela Sverige.

Skillnaderna mellan kommunerna är stora. I Kristinehamn får konsumenten betala 183 kr/m2 lägenhetsyta för fjärrvärmen, medan det i Karlstad, vars priser ligger nära rikssnittet, handlar det om 161 kr/m2 och lägenhetsyta. För en hyresgäst i en normalstor trea (75 m2) i Kristinehamn innebär det en kostnad på drygt 1.445 kronor i månaden medan en hyresgäst i Karlstad i en jämförbar lägenhet betalar mindre än 1.005 kronor i månaden.

Priserna i Kristinehamn är ett resultat av avregleringen av energimarknaden 1996. De kommunägda energibolagen, av el- och fjärrvärmeanläggningar, såldes ut till privata uppköpare, helt eller delvis. Alldeles för billigt i många fall. Detta skedde därför att det lockades med att, nu skulle energipriserna bli så mycket billigare i och med avregleringen och med privata aktörer. Paniken spred sig, utförsäljning och uppköp av anläggningar skedde på löpande band av kommuninnevånarnas ägda anläggningar och fjärrvärmesystem.

Det fanns dock några kommuner som hade klokheten och kunskapen att inte sälja.

I dag ser vi resultatet! Energipriserna för el och fjärrvärme har stigit väldigt mycket över hela landet och vi har stora prisskillnader.

- Vi som bor i Kristinehamn får betala åtskilliga hundralappar mer för fjärrvärmen än de som bor i Karlstad.

Detta beror på att Karlstad Energi, kommunägt, äger både värmeverket och fjärrvärmesystemet. I Kristinehamn äger det kommunala Kristinehamn Energi, endast fjärrvärmesystemet. Det tidigare kommunägda värmeverket såldes ut till ett privat bolag, i dag Värmevärden AB, med ägare i Luxemburg. Resultatet blir att Kristinehamn måste köpa sin fjärrvärme från detta privata bolag och har i dag ett leveransavtal som sträcker sig till 2020. Detta betyder att värmepriset blir mycket högre, då det ligger utanför kontroll hos Kristinehamns Energi. Nu måste kommunen agera för att få ner priserna i framtiden. Det här är inte hållbart i dag och absolut inte i längden, säger Johnny Strömberg, ordförande i Hyresgästföreningen Kristinehamn. 

Nils Holgersson är en årligt återkommande rapport som bevakar hur priserna på bland annat fjärrvärme utvecklas. Rapporten visar att fjärrvärmepriserna ökat med 30 procent på tio år i Kristinehamn. Det kan jämföras med KPI som ökat med 12 procent sedan 2005. 

- Taxor och avgifter utgör en allt större del av våra boendekostnader och ökar i förhållande till vår disponibla inkomst. Kristinehamn blir en mindre attraktiv kommun att bo och leva i. Vår köpkraft som konsumenter blir svagare medan det privatägda värmebolaget gör en allt större vinst. Politikerna måste agera för en förändring, alla i kommunen tjänar på det, säger Johnny Strömberg.

För mer information:

Johnny Strömberg 076 822 18 44

Ordförande Hyresgästföreningen Kristinehamn

Tomas Bergh 070 260 81 73

Bostadspolitisk utredare