Det kostar att bo i Rättvik

I Rättvik betalar en hyresgäst i snitt 988 kr i månaden för fjärrvärme, det är 328 kr mer i månaden än vad en hyresgäst i Borlänge betalar för fjärrvärme. Rättviks boende betalar mest i hela Dalarnas län och har ett snittpris som tillhör de högsta i hela Sverige, det visar Nils Holgerssonundersökning som granskat samtliga svenska kommuners fjärrvärmepriser.

- Det är sorgligt att Rättvik har så höga priser på sin fjärrvärme. Hyresgästerna i Rättvik får betala mer för sitt boende vilket kan leda till att Rättvik blir en mindre attraktiv stad att flytta till. Kommunen och Rättviks politiker har möjlighet att förändra situationen då de äger fjärrvärmebolaget och ger dem direktiv, säger John Oknelid Förhandlare Hyresgästföreningen.

Prisskillnaden mellan kommunerna i Dalarnas län är stora. I Rättvik, som har den dyraste fjärrvärmen i Dalarnas län, betalar en hyresgäst i en normalstor trea i snitt 988 kr i månaden för fjärrvärme. Det är 328 kr mer i månaden än vad en hyresgäst i Borlänge betalar för fjärrvärme, där är snittpriset endast 660 kr i månaden. Hyresgästerna i de tre kommuner med dyrast fjärrvärme Rättvik, Leksand och Säter betalar alla mer än 960kr i månaden för sin fjärrvärme.

- Det är märkligt att Rättviks fjärrvärmepris har stigit med hela 68,7% samtidigt som landets konsumentprisindex bara har ökat med 12% under samma period. Följderna blir att Rättviks hyresgäster får mindre i plånboken. Sett ur ett större perspektiv spär den stora kostandsökningen för fjärrvärme på orättvisorna mellan de olika boendeformerna. Hyresrätten är redan skattemässigt missgynnad jämfört med det ägda boendet. En annan problematik är att en större andel av hyran som hyresgästerna betalar till taxebundna kostnader istället för att det kan läggas på eftersatt underhåll i lägenheterna. Det här är ett stort problem för hyresgästerna och samhället i övrigt och något Hyresgästföreningen aktivt jobbar med för att få politikerna att ändra på, säger John Oknelid.

Totalt har priset på fjärrvärme stigit i Rättvik med 68,7% sedan 2005 samtidigt har det allmänna konsumentprisindex (KPI) endast stigit med 12% under samma period. Det här innebär att en kraftig prisökning för de hyresgäster som bor i Rättvik.

Nils Holgerssonundersökningen bevakar årligen prisutvecklingen på bland annat fjärrvärme och är ett samarbete mellan Hyresgästföreningen, HSB, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige. Undersökningen granskar samtliga 290 kommuner i Sverige.

Kontaktpersoner:

John Oknelid
Förhandlare

0243794047

john.oknelid@hyresgastforeningen.se

Jacob Höglund

Bostadspolitisk utredare

019-7642137

070-3708403

jacob.hoglund@hyresgastforeningen.se