Falkenberg har högst fjärrvärmekostnad i Halland

Skillnaderna i fjärrvärmepriser mellan länets kommuner är stora. För en vanlig trerumslägenhet i Falkenberg motsvarar kostnaden 1 028 kronor per månad, medan kostnaden i länets billigaste kommun Varberg är 859 kronor, en skillnad på 20 procent. Priserna på fjärrvärme har i genomsnitt höjts med 2,0 procent i länets kommuner sedan årsskiftet.

– Det är alldeles galet att det skiljer så mycket i pris mellan kommunerna. Vår målsättning 2014 är att skapa en debatt kring detta och få människor att prata om det, säger Tomas Stensson, ordförande i
Hyresgästföreningen Falkenberg. 

Siffrorna kommer från den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger kommunala taxor och avgifter för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Uppvärmningen står för ungefär hälften av
kostnaden för ett flerbostadshus. 

Under de 19 år som Nils Holgerssonundersökningen genomförts i Halland har fjärrvärmepriserna stigit mer än konsumentprisindex. I år är den genomsnittliga höjningen 2,0 procent, samtidigt som den allmänna prisnivån har sänkts något.

Fakta om undersökningen:
I Nils Holgersson-undersökningen ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el, fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar och idag presenteras fjärrvärmedelen.

Organisationerna bakom undersökningen:
Fastighetsägarna Sverige, HSB:s riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktasamling, sammanställning och analys av materialet. Fler prisjämförelser mellan kommuner och mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu .

För ytterligare information kontakta:
Petra Lundh, samordnare bostadspolitik och opinionsbildning, 0706-30 74 60
Tomas Stensson, ordförande, Hyresgästföreningen Falkenberg, 0730-44 36 76