Klippan har högst fjärrvärmekostnad i Skåne

Skillnaderna i fjärrvärmepriser mellan länets kommuner är stora. För en vanlig trerumslägenhet i Klippan motsvarar kostnaden 1005 kronor per månad, medan kostnaden i länets billigaste kommun Höganäs är 789 kronor, en skillnad på 27 procent. Priserna på fjärrvärme har i genomsnitt höjts med 1,8 procent i länets kommuner sedan årsskiftet.

 

– Det är orimligt att det ska vara så svårt att påverka fjärrvärmepriserna. Problemet är att du inte kan konkurrensutsätta företagen. Det är ofta stora bolag som inte ser till människorna som bor i fastigheterna och kommunen har svårt att göra någonting åt det, säger Rolf
Malmberg, ordförande i Hyresgästföreningen Nordvästskåne.

I Klippan levererar Kraftringen Nät AB fjärrvärmen. Enligt företaget beror prisskillnaderna på vad bolagen producerar sin värme med och höjningen i år beror på ökade bränslepriser.  

Siffrorna kommer från den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger kommunala taxor och avgifter för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Uppvärmningen står för ungefär hälften av
kostnaden för ett flerbostadshus. 

Under de 19 år som Nils Holgerssonundersökningen genomförts i Skåne har fjärrvärmepriserna
stigit mer än konsumentprisindex. I år är den genomsnittliga höjningen 1,8 procent, samtidigt som den allmänna prisnivån har sänkts något. Den visar också att Skåne län även i år är det femte dyraste länet i Sverige när det gäller fjärrvärmetaxan. De skånska höjningarna är även större än riksgenomsnittet.

Fakta om undersökningen:
I Nils Holgersson-undersökningen ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el, fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar och idag presenteras fjärrvärmedelen.

Organisationerna bakom undersökningen:
Fastighetsägarna Sverige, HSB:s riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktasamling, sammanställning och analys av materialet. Fler prisjämförelser
mellan kommuner och mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu .

För ytterligare information kontakta:
Petra Lundh, samordnare bostadspolitik och opinionsbildning,  0706-30 74 60
Rolf Malmberg, ordförande, Hyresgästföreningen Nordvästskåne, 0722-11 12 04