Eslöv har högst fjärrvärmekostnad i Skåne

Skillnaderna i fjärrvärmepriser mellan länets kommuner är stora. För en vanlig trerumslägenhet i Eslöv motsvarar kostnaden 1005 kronor per månad, medan kostnaden i länets billigaste kommun Höganäs är 789 kronor, en skillnad på 27 procent. Priserna på fjärrvärme har i genomsnitt höjts med 1,8 procent i länets kommuner sedan årsskiftet.

– Det är orimligt att hyresgäster i Eslöv ska betala så mycket mer för samma sak. Höjningen är dessutom ingenting vi visste om när vi förhandlade 2014 års hyror, säger Christer Nilsson, kassör i Hyresgästföreningen Landskrona.

I Eslöv levererar Kraftringen Nät AB fjärrvärmen. Enligt företaget beror prisskillnaderna på vad bolagen producerar sin värme med och höjningen i år beror på ökade bränslepriser. 

Siffrorna kommer från den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger kommunala taxor och avgifter för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Uppvärmningen står för ungefär hälften av
kostnaden för ett flerbostadshus. 

Under de 19 år som Nils Holgerssonundersökningen genomförts i Skåne har fjärrvärmepriserna stigit mer än konsumentprisindex. I år är den genomsnittliga höjningen 1,8 procent, samtidigt som den allmänna prisnivån har sänkts något. Den visar också att Skåne län även i år är det femte dyraste länet i Sverige när det gäller fjärrvärmetaxan. De skånska höjningarna är även större än riksgenomsnittet.

Fakta om undersökningen:
I Nils Holgersson-undersökningen ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el, fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar och idag presenteras fjärrvärmedelen.

Organisationerna bakom undersökningen:
Fastighetsägarna Sverige, HSB:s riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktasamling, sammanställning och analys av materialet. Fler prisjämförelser mellan kommuner och mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu.

För ytterligare information kontakta:
Petra Lundh, samordnare bostadspolitik och opinionsbildning, 0706-30 74 60
Christer Nilsson, kassör, Hyresgästföreningen Landskrona, 0730-20 02 73