Välbesökt årsmöte för Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta

Hyresgästföreningen i Uppsala-Knivsta antog på sitt årsmöte enhälligt ett uttalande om de ökande boendekostnaderna i Uppsala. I uttalandet lyfts kommunernas ansvar för att fler hyresrätter med rimliga hyror kan byggas. Kommunerna har flera viktiga verktyg, inte minst markpolitiken.

-  Många är oroliga över hur boendekostnaderna utvecklas. Det nya som byggs är väldigt dyrt och de som får sina lägenheter renoverade får kraftiga hyreshöjningar. På sikt är det här ett hot mot hela samhällets ekonomi, säger Cecilia Staland, ordförande för Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta

Totalt deltog omkring 200 medlemmar på mötet där medlemmarna också kunde ta del av föreningens breda verksamhet inom bostadssektorn.

-  Roligt att så många deltog, det visar att bostadsfrågan är viktig. Vi kommer att jobba hårt inför valet för att lyfta de bostadspolitiska frågorna. Våra politiker har ett stort ansvar, säger Cecilia Staland.För mer information, kontakta Cecilia Staland, ordförande Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta, 070 973 36 90.


5 april 13.00 deltar Hyresgästföreningens riksordförande Barbro Engman på ett torgmöte i Uppsala, mer information om detta kommer.Uttalande från årsmötet för Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta

Bygg nytt för alla

Uppsala växer, det är bra, men samtidigt växer oron bland många. Oron för att inte få plats, inte ha råd. Mycket av det som byggs nytt går inte att efterfråga för stora delar av dagens och de blivande Uppsalaborna. Det är för dyrt. Och det som inte är för dyrt är redan upptaget.

Det behöver byggas mer olika typer av hyresrätter i Uppsala – fortsätter det att byggas bara lyxprojekt kommer boendekostnaderna för Uppsalaborna att öka drastiskt. Inte minst med tanke på de renoveringar som genomförs, som höjer hyrorna i miljonprogramsområdena.

Alla har rätt att hitta en bostad som de kan betala utan att vara beroende av bidrag. Alla har rätt till ett hem, och Uppsala kommun har verktygen för att åstadkomma det.

Sänk markpriserna, öka andelen hyresrätter, uppdra åt Uppsalahem att bygga billigare, snabba upp byggprocessen, jobba på att få hit fler små fastighetsägare som vill bygga billigare. Fortsätt utveckla Uppsala.


Enhälligt antaget på Hyresgästföreningen Uppsala-Knivstas årsmöte 16 mars 2014.