NCC bryter löfte om rimliga hyror

Byggbolaget lovade kommunen att de skulle försöka bygga billiga hyresrätter. Nu riskerar NCC:s lägenheter på Öster Mälarstrand bli Västerås dyraste.

Nybyggda hyresrätter tenderar att få väldigt höga hyror. När markägaren, Västerås stad, skulle besluta om vem som skulle få bebygga kv Focken på Öster Mälarstrand valde man därför att införa en ny parameter i markanvisningsprocessen – hyresnivån. Byggherrar som ville bygga bostäder fick alltså uppge hur hög hyra de räknade med att lägenheterna skulle få. NCC vann markanvisningen och planerar nu att bygga 116 lägenheter i ett 13-våningshus.

NCC uppgav i markanvisningsprocessen att de planerade för en hyresnivå på i genomsnitt 1 550 kr/m2, med lite högre hyror för de små lägenheterna och lite lägre för de stora. Nu, knappt ett år senare, vill NCC ta ut en genomsnittlig kvadratmeterhyra på över 2 000 kr/m2. För ettorna vill NCC ha 5 754 kr i månaden, vilket innebär 2 466 kr per kvadratmeter.

Det som kommunen hoppades skulle bli ett boende för ”vanliga plånböcker” riskerar alltså att bli Västerås dyraste hyresrätter.

- Att godkänna hyror på den här nivån är inte aktuellt från Hyresgästföreningens sida. Om NCC vill ha en överenskommelse får de dra sig till minnes de hyresnivåer de presenterade för fastighetsnämnden när de ansökte om marken, säger Johan Kretz, förhandlare vid Hyresgästföreningen i Västerås.

Som jämförelse kan nämnas att kvadratmeterhyran i Mimers intilliggande fastighet, Råseglet, är 1 521 kr. För en normalstor trea är skillnaden över 3 000 kronor i månaden.
Standarden i lägenheterna är god, men inte högre än vad som är normalt vid nyproduktion.

- Byggprojekt blir ofta dyrare än man tänkt sig, men inte så här mycket. NCC är alldeles för professionellt för att hamna så här fel i kalkylerna, säger Johan Kretz.

Nu frågar sig Hyresgästföreningen om kommunens strategi för att få fart på byggandet av billiga hyresrätter har misslyckats.

- Det här är en av få strategier som kommunen har för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyresnivåer. Om den inte fungerar tvingas nog politikerna se över det här igen, säger Johan Kretz.


Vad händer nu?
NCC vill komma överens med HGF om en s k ”presumtionshyra” för kv Focken. En sådan hyra kan ligga över bruksvärdet i Västerås, då den baseras på produktionskostnaderna för bostaden.

När bruksvärdet för andra bostäder avgörs ska man bortse från presumtionshyror, så att dessa inte ”smittar av sig” på det övriga beståndet i Västerås. Presumtionshyror gäller under 15 år, sedan kan hyrorna bruksvärdesprövas.

Om NCC och HGF inte kommer överens kan fastighetsägaren själv bestämma hyran efter eget tycke. Men risken finns då att en missnöjd hyresgäst låter Hyresnämnden avgöra bruksvärdet, och att fastighetsägaren tvingas sänka.


NCC:s nya förslag på hyresnivåer:
Lgh-typ  m2-hyra    månadshyra

1:or (28m2)  2 466 kr   5 754 kr 

2:or (46m2)  2 082 kr   7 981 kr

3:or (62m2)  1 903 kr     9 832 kr

3:or (73m2)  1 785 kr    10 859 kr

4:or (76m2)   1 831 kr    11 596 kr