Dan Nicander ny regionchef i Hyresgästföreningen region Södra Skåne

Dan Nicander har utsetts till ny regionchef för Hyresgästföreningen region Södra Skåne. Han tillträder den 1 juni.

Dan Nicander  är 45 år och bor i Landskrona. Han är utbildad ekonom och arbetar nu som regionchef på fackförbundet Unionen region Sydväst. Han har tidigare bland annat varit lärare och doktorand vid Lunds universitet, utredare i Europeiska Metallfederationen i Bryssel och verksamhetschef vid Sif Syd.

- Jag ser fram emot att få arbeta med både förtroendevalda och anställda, säger Dan Nicander i en kommentar. Att vi tillsammans bidrar till en ökad medlems- och samhällsnytta är en viktig drivkraft för mig.

-Jag har arbetat med arbetsmarknadsfrågor under många år och jag ser tydligt sambandet mellan tillgången på bostäder och en fungerande arbetsmarknad. Det ska bli väldigt spännande att få vara en del av Hyresgästföreningens arbete kring detta framöver, säger Dan Nicander.

-Med Dan får vi en mycket god ledare som arbetar mycket med att motivera och skapa delaktighet i organisationen, säger Hyresgästföreningens förbundschef Jan Johnsson. Utnämningen av Dan har skett i full enighet mellan mig, regionens styrelse och de fackliga organisationerna.

-Dan är också analytisk och målfokuserad och har goda omvärldskontakter, fortsätter Jan Johnsson. Han har även bred erfarenhet av att arbeta med opinionsbildning och påverkansarbete och det kommer organisationen att ha stor nytta av.

Dan Nicander efterträder Christina Wessling, som kommer att gå i pension.

Dan Nicander kommer även att medverka i det nationella övergripande ledningsarbetet och ingå i Hyresgästföreningens ledningsgrupp, HLG.

Region Södra Skåne har drygt 40 000 medlemmar, 770 förtroendevalda och 50 anställda. Regionkontoret ligger i Malmö.

För mer information, kontakta:

Jan Johnsson, förbundschef Hyresgästföreningen 070-645 02 70

Dan Nicander, tillträdande regionchef Södra Skåne 070-55 26 141