Efter tvångsförvaltningen i Hofors – Hyresgästföreningen kräver politiskt ansvar

Efter att Hyresgästföreningen fått igenom en interimistisk tvångsförvaltning av lägenheterna i Bodås utanför Torsåker kräver nu organisationen att politikerna tar ansvar.

-  Det finns alldeles för många oseriösa fastighetsägare i Sverige. De som drabbas är hyresgästerna – i det här fallet genom att de får frysa i sina lägenheter, säger Gustaf Lantz, jurist på Hyresgästföreningen.

Fastighetsägaren Högalids fastigheter har under en lång tid inte betalat sina elräkningar. När elen stängdes av blev det snabbt kallt i husen och varmvattnet försvann.

-  Det är mycket allvarligt att det ska gå så här långt. Vi har vetat om problemen med denna fastighetsägare länge, och det här fallet visar att det behövs fler verktyg för att få bort de oseriösa aktörerna i fastighetsbranschen, säger Gustaf Lantz.

Idag kan vem som helst köpa en hyresfastighet, helt utan kontroll av lämplighet eller ekonomi. Hyresgästföreningen kräver nu att lagen ändras så att lämpligheten hos köpare av hyresfastigheter kontrolleras innan affären. På så sätt kan ägare som är kända sedan tidigare för dålig förvaltning eller sådana med dålig affärsplan sorteras bort.

-  Vi kommer inte få bort alla problem, men förhoppningsvis kan de värsta värdarna försvinna genom en bättre kontroll av de som köper hyresfastigheter, säger Gustaf Lantz

Hyresgästföreningen ansöker om tvångsförvaltning när en fastighet är i så dåligt skick att hyresgästerna drabbas och där värden inte går med på förbättringar förhandlingsvägen. Tvångsförvaltningar är ofta det sista verktyget för att få en fastighetsägare att ta sitt ansvar.


För mer information:

Gustaf Lantz, jurist Hyresgästföreningen Aros-Gävle, 018 18 93 12.