Förhandlingsordning klar på Bangatan 16 i Göteborg

Hyreshuset på Bangatan 16 i Göteborg får nu en förhandlingsordning. Det har hyresnämnden i Göteborg beslutat trots att den privata fastighetsägaren sade nej.

En förhandlingsordning är ett avtal som bland annat innebär att hyresvärden inte får höja hyran utan att först förhandla med Hyresgästföreningen. Den gäller också andra förändringar som rör lägenhetens och husets skick.

Det är Hyresgästföreningen som har begärt att en förhandlingsordning ska införas. Föreningen har gått ut med en enkät till de 16 hushåll som hyr lägenheter i huset. Av dem ville nio att det ska införas en förhandlingsordning.

Hyresvärden har dock en annan syn på saken. Han anser att Hyresgästföreningens inblandning skapar misstämning mellan honom och hans hyresgäster. Han säger sig sakna förtroende för Hyresgästföreningen och anser att föreningen tidigare betett sig illojalt och använt hårdare metoder än vad som varit rimligt.

Hyresnämnden valde dock att gå på Hyresgästföreningens linje vilket innebär att en förhandlingsordning införs från 1 december i år.