Hyresgästmöten om strandade hyresförhandlingar

Förhandlingarna om inflyttningshyrorna i AB Stora Tunabyggens kv Lisselhagen strandade under 2013. Det gjorde även förhandlingarna om Borlänge kommuns omvårdnadsboende Kungsljuset. Orsaken var att de hyresnivåer som yrkades vida översteg hyresnivåerna i tidigare nybyggda lägenheter.

För kv Lisselhagen begärde Tunabyggen en hyra som skulle ge en månadshyra på 8.288 kr för en 3 rum och kök på 58 m². Detta är avsevärt högre hyra än genomsnittlig nyproduktion i Dalarna i övrigt. För Kungsljuset begärde Borlänge kommun en hyra som motsvarar 6.348 kr per månad för 1 rum och kokskåp på 33 m².

– Orsakerna till de höga hyresyrkandena är avsaknaden av en fungerande bostadspolitik, den bristande konkurrensen på byggmarknaden och avsaknaden av statligt stöd för byggande av hyresrätter. Det leder till ohanterligt höga byggkostnader för bostadsföretagen. Dessa kostnader vill man sedan vältra över på hyresgästerna i form av oskäliga hyror. Det är inte acceptabelt, säger Marcus Kjellin, teamledare på Hyresgästföreningen.

Nu bjuder Hyresgästföreningen sina medlemmar i Lisselhagen och de boende i Kungsljuset till möten för att informera om effekten av att deras hyror inte är förhandlade. Hyresgästföreningen kommer också beskriva sin uppfattning om vad som är en mer rimlig hyra för lägenheterna.

Mötet för Lisselhagens hyresgäster hålls torsdagen den 6 mars och för Kungsljusets hyresgäster tisdagen den 11 mars.

För ytterligare information, vänligen kontakta Marcus Kjellin, teamledare på telefon 070-245 46 13.