Malmö stad tar 30 miljoner av MKB:s vinst

Malmö stad planerar göra ett vinstuttag på 30 miljoner kronor från MKB. Det beslutet förväntas kommunstyrelsen fatta idag.

Nuvarande lagstiftning medger att Malmö stad har möjlighet att av vinsten i MKB ta ut pengar ”inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar, som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer där kommunen har ett särskilt ansvar.”
-  Vi menar dock att finansieringen för att kunna komma tillrätta med hemlösheten i huvudsak ska finansieras av skattekollektivet, d v s alla Malmös skattebetalare, inte bara MKB:s hyresgäster, säger Christina Wessling, regionchef Hyresgästföreningen södra Skåne.

År 2013 byggde MKB endast 28 bostäder. Samma år gör man en vinst på 200 miljoner kronor. MKB har 22 700 hyresrätter, vilket ger en vinst på 8 810 kronor per lägenhet.
-  Hyresgästföreningen tycker att vinsten ska användas till att bygga nya hyreslägenheter och satsas på renovering och underhåll i befintliga områden. MKB har inte skött sina åtaganden när det gäller nyproduktion av bostäder. Kan detta vara ett sätt för kommunledningen att visa sitt missnöje med sitt eget bolag? avslutar Bo Nilsson, regionordförande Hyresgästföreningen södra Skåne.

För ytterligare information kontakta:
Christina Wessling, regionchef Hyresgästföreningen södra Skåne, 0704-71 43 00
Bo Nilsson, regionordförande Hyresgästföreningen södra Skåne, 0704-71 43 04