Högre VA-avgifter höjer hyrorna i Telgebostäder

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Telgebostäder AB om hyrorna 2014 är nu klara.

Överenskommelsen innebär en hyreshöjning på 1,65 procent från 1 mars. Bolaget hade ursprungligen krävt en höjning på 2,91 procent.

– Vi är nöjda med överenskommelsen, säger Axel Schäfer, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm. Till största delen beror höjningen på höjda VA-avgifter.

Enbart höjningen av VA-avgifterna svarar för halva hyreshöjningen.

För mer information, kontakta:

Axel Schäfer
 Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070–589 61 56

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84