Hyrorna i Svalövsbostäder höjs med 1,5 procent i genomsnitt

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och AB Svalövsbostäder. Från och med den 1 april höjs hyrorna med i genomsnitt 1,5 procent.

Bakom uppgörelsen ligger bland annat drift- och taxeökningar samt ett behov av att hålla underhållet på en rimlig nivå.

Uppgörelsen innebär även en differentiering av hyrorna från 0-3 procent. Differentieringen görs efter en översyn av hyressättningen där hänsyn tas till lägenhetens storlek och standard samt fastighetens standard.

– Uppgörelsen ligger på en lägre nivå än tidigare år. Detta är motiverat utifrån den låga
inflationen och de låga räntorna. Vi vill också hålla underhållet på en rimlig nivå, säger Hyresgästföreningens förhandlare Peter Olsén.

För ytterligare information kontakta:
Peter Olsén, förhandlare, 070-630 73 67, 042-19 81 37
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21