Måttlig hyreshöjning i år för hyresgäster hos Tyresö Bostäder

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Tyresö Bostäder om 2014 års hyror är nu klara. Hyrorna höjs med 15,11 kronor per kvadratmeter från den 1 januari 2013. Det motsvarar en höjning på 1,4 procent.

Trygghetsboendet Björkberget omfattas inte av hyreshöjningen, där är hyrorna oförändrade.

Anledningen till hyreshöjningen är krav från ägarna på ökad soliditet, planer på nyproduktion samt underhållskostnader.

För mer information, kontakta:
Maria Palm
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-231 57 81

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84