Offentliga lägenheten turnerar i Västmanland

Måndag 3 mars inleds Hyresgästföreningens bostadspolitiska turné i Västmanland med att offentliga lägenheten besöker stora torget i Arboga. Dagarna därefter stannar lägenheten till på Hökartorget i Köping och vid stationen i Skinnskatteberg. 

Idag har fler än hälften av landets kommuner bostadsbrist och en av fyra unga vuxna bor ofrivilligt kvar hos sina föräldrar. Bostadsbristen har blivit ett allvarligt samhällsproblem. Därför vill Hyresgästföreningen lyfta bostadsfrågan till en valfråga i höstens val.  

Hyresgästföreningen har nyligen presterat en ny bostadspolitik på nationell nivå. Nu har även de lokala Hyresgästföreningarna i Västmanlands kommuner tagit fram lokala program för hur de vill att kommunpolitikerna ska hantera bostadsfrågan. 

- Bostadspolitiken är högaktuell i hela landet och vi tror att bostadsfrågan kommer bli en viktig fråga i valet. Politikerna har reagerat sent om än alls och nu har det gått så långt att det till och med råder bostadsbrist i Skinnskatteberg, säger Johan Lindahl, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen Aros-Gävle. 

Några av de aktuella lokala frågorna är:

HÖGA TAXOR I ARBOGA
För Hyresgästföreningen i Arboga är allas rätt till en god bostad till en rimlig kostnad den viktigaste lokala frågan. Idag går så mycket som 1757 kr av hyran till kommunen i avgifter om man bor i en normalstor trerummare.

DUBBELBESKATTNING AV HYRESGÄSTER I KÖPING
Köpings kommun plockar årligen över två miljoner kronor ur det allmännyttiga bostadsbolaget KBAB. Hyresgästföreningen i Köping tycker att det är en oskäligt hög värdeöverföring som närmast betraktas som en extra skatt för kommunens hyresgäster. Den som är hyresgäst hos KBAB betalar varje månad 96 kr i extra skatt till kommunen genom borgensavgiften. Dubbelbeskatta inte hyresgästerna – sänk KBAB:s borgensavgift till Köpings kommun.

BOSTADSBRIST I SKINNSKATTEBERG
Idag lyser nyproduktionen av bostäder med sin frånvaro i Skinnskatteberg trots att kommunen nu har bostadsbrist.I grannkommunen Köping gick man ut med en förfrågan till kommuninvånarna och frågade vilka som var intresserade av nyproducerade bostäder.Nu ska de bygga nytt i form av ett Kombohus i centrum. Vi tror att det även i Skinnskatteberg finns en stor efterfrågan på nyproducerade attraktiva hyresrätter. Utred efterfrågan av nyproducerade bostäder.

DEN OFFENTLIGA LÄGENHETEN
Lägenheten är ca 15 kvadratmeter och möblerad som ett hem där man kan tänka sig att en ungdom bor. Press, politiker och allmänhet bjuds in till lägenheten för att prata om bostadsfrågan och den lokala bostadspolitiken i respektive kommun. 

KONTAKTUPPGIFTER
Johan Lindahl, 021-153909, johan.lindahl@hyresgastforeningen.se