Privata fastighetsägare i Skellefteå vill höja hyran

De privata fastighetsägare, som är anslutna till Fastighetsägarna MittNord AB i Skellefteå, har kontaktat Hyresgästföreningen med krav på hyreshöjning från och med den första april. De privata värdarna vill höja hyrorna med 2,8 procent. Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Mittnord har inletts i dagarna.

–  Som vanligt kommer vi att diskutera de förändringar i kostnader som finns på hyresmarknaden i Skellefteå. Det kan handla om taxor som renhållning, vatten och avlopp, samt löner och entreprenörkostnader. Det är sådana faktorer som påverkar hyran, säger Leif Hedvall, ordförande i Hyresgästföreningen Norra Västerbotten.

Hyresförhandlingarna omfattar cirka 1800 lägenheter hos bland annat Skellefteå egendom, Silvertallen och Nordvestor.

De privata fastighetsägare som förhandlar direkt med Hyresgästföreningen har begärt hyreshöjningar på mellan 2,8 och 5 procent.

För mer information:
Leif Hedvall, ordförande Hyresgästföreningen Norra Västerbotten, 070-625 86 05

Hyresgästföreningen region Norrland förhandlar hyrorna för drygt 120 000 lägenheter i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Vi förhandlar med både allmännyttiga och privata bostadsföretag.