Ökat underhåll ger höjda hyror i Värmdö bostäder

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Värmdö bostäder om 2014 års hyror är avslutade. Det blir en hyreshöjning på 1,65 procent från 1 januari.

Orsaken till hyreshöjningen är det stora underhållsbehovet. Parterna har enats om att underhållsåtgärder ska redovisas kvartalsvis för Hyresgästföreningen.

För mer information, kontakta:
Maria Palm
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-231 57 81

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84