Uppgörelse klar om nedsläckningen av kabeltv-nätet i Göteborg

Hyresgästföreningen och de fyra allmännyttiga bostadsbolagen har enats om en uppgörelse om nedsläckningen av kabel-tv-nätet för drygt 70 000 hushåll i Göteborg.

Uppgörelsen innebär att nedsläckningen av kabel-tv-nätet skjuts upp till efter sommaren. Den innebär också att alla hyresgäster ska kunna se på minst tio tv-kanaler, så kallade baspaket, i det nya fibernätet Framtidens Bredband utan kostnad. Hyresgäster som väljer att köpa baspaket kan även fortsättningsvis ansöka om att få detta subventionerat från sitt bostadsbolag.

-  Det är oerhört glädjande att vi efter flera månaders förhandlingar nu kunnat enas om en uppgörelse som vi bedömer är väldigt bra för hyresgästerna, säger Pedram Kouchakpour, förhandlingschef hos Hyresgästföreningen i västra Sverige.

Nedsläckningen av kabel-tv-nätet startar den 1 augusti 2014 istället för som tidigare planerat den 24 februari.

Uppgörelsen berör samtliga hyresgäster hos Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder samt Gårdstensbostäder.

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta

Pedram Kouchakpour, enhetschef förhandling 0702-99 94 32, 031-704 50 67