Hyresförhandlingarna med AB Helsingborgshem är klara

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och AB Helsingborgshem. Uppgörelsen är två-årig: 2014 höjs hyrorna med i genomsnitt 1,44 procent och 2015 med ytterligare 1,6 procent.

Eftersom hyrorna för januari och februari redan har debiterats kommer hyreshöjningen för dessa
månader att tas ut på årets kvarvarande månader.

Bakom uppgörelsen ligger den allmänna kostnadsökningen samt ett behov av att hålla underhållet på en rimlig nivå. För en normallägenhet i Helsingborgshem innebär uppgörelsen en hyreshöjning på cirka 86 kronor per månad.

I uppgörelsen ingår även en differentiering av hyrorna från 0 till 3 procent enligt den så kallade Helsingborgsmodellen.

För ytterligare information kontakta:
Peter Olsén, förhandlare, 070-630 73 67, 042-19 81 37