Kommunens höjda taxor höjer hyrorna

Köpings Bostads AB:s hyresgäster får från och med 1 mars en hyreshöjning på i genomsnitt 2,1%. Det är resultatet efter förhandlingarna mellan KBAB och Hyresgästföreningen. Genom att Hyresgästföreningen förhandlat ner KBAB:s ursprungliga yrkande på 3,4 % har vi sparat över 1,7 miljoner för hyresgästerna.

Den största anledningen till hyreshöjningen är kostnadsökningar för taxor och avgifter samt satsningar på underhåll. Jämför man med resten av landet har Köping förhållandevis låga kommunala taxor, men en del avgifter har höjts markant de senaste åren.

-  Det får direkt effekt på hyran, men är svårt att göra något åt i förhandlingen. Därför fortsätter vi nu vårt arbete med att påverka politiker och andra beslutsfattare, säger Linn Wegemo, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen. 

Hyresgästföreningen i Köping beskriver i sitt lokala bostadspolitiska program sambandet mellan kommunens taxor och avgifter och hyreshöjningarna: 

"Hyresgästernas boendekostnad påverkas i hög grad av kommunens taxor och avgifter. Genom att hålla dessa låga kan kommunen bidra till ett billigare och mer attraktivt boende i Köping. [...] För att undvika höga stora hyreshöjningar bör Köpings kommun avstå från att höja kommunala taxor och avgifter."


För mer information kontakta:
Linn Wegemo, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Aros-Gävle, 021-15 39 07

Fakta om kommunala taxor och avgifter: http://www.nilsholgersson.nu