LO:s andre vice ordförande närvarade under VInterforum

Under Hyresgästföreningens Vinterforum närvarade LO:s andre vice ordförande Ingela Edlund och berättade varför LO engagerar sig i bostadspolitiken. Efter Ingelas föredrag hade de 130 st närvarande förtroendevalada möjlighet att ställa sina frågor. 

Ingela poängterade att sysselsättning- och bostadspolitik hör ihop och att det därför är viktigt för LO att engagera sig i bostadsfrågan. Hon berättade även om hur en engagerande bostadspolitik skapar fler jobb. 

När Hyresgästföreningens förtroendevalda hade chansen att ställa sina frågor varierade ämnena kraftigt. Frågorna behandlade allt från underhåll av miljonprogrammen till hur infrastruktur kan påverka byggandet av nya bostäder runt om i Sverige. 

Vi tackar Ingela Edlund för hennes medverkan under Vinterforum i Örebro.