Hyreshöjning går till ökat underhåll i Boden

Hyresgästföreningen och den kommunala stiftelsen Bodenbo har kommit överens om nya hyror 2014. Överenskommelsen innebär en halvering av Bodenbos krav. Parterna kom även överens om att den större delen av höjningen ska gå till ett ökat underhåll.

–  Det känns viktigt att vi kunnat öronmärka pengar som ska gå till ett ökat underhåll. Vi kommer även att göra uppföljningar under året för att se hur pengarna använts, säger Roger Enbom, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Överenskommelsen innebär att hyrorna höjs från och med den första januari 2014 med 17 kronor per kvadratmeter och år. För en trea på 75 kvadratmeter blir höjningen 106 kronor i månaden. Bodenbo hade yrkat på en höjning på drygt 38 kronor per kvadratmeter och år, vilket skulle ha inneburit en höjning på 233 kronor per månad för en trea på 75 kvadrat.

Nära sju kronor av den totala hyreshöjningen på 17 kronor per kvadratmeter och år går till att täcka Bodenbos kostnadsökningar. Resterande drygt 10 kronor per kvadratmeter och år ska gå till ökat underhåll.

Hyresgästföreningen region Norrland förhandlar hyrorna för drygt 120 000 lägenheter i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Vi förhandlar med både allmännyttiga och privata bostadsföretag.

För mer information:
Roger Enbom, förhandlare, Hyresgästföreningen region Norrland, 070-618 00 99