Studenter i Helsingborg startar ny lokal hyresgästförening

En lokal hyresgästförening med bara studenter – den första i sitt slag i regionen – har
startats i Helsingborg. Det är fyra tjejer från studentlägenheterna på Lägervägen som kommer att arbeta för ett bättre studentboende.

– Vi kommer att inrikta oss på att förbättra vårt närområde och belysa studentbostadsfrågan, säger Saffran Rohm, ordförande i den nystartade lokala hyresgästföreningen Vattentornet.

– Det är fantastiskt! Det visar att det finns ett behov av en hyresgästförening för yngre människor, säger Dragana Curovic, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Den första uppgiften för den nystartade föreningen blir att inleda en dialog med hyresvärden och gå igenom vilka behov som finns, samt att utbilda de nya styrelsemedlemmarna.

För mer information kontakta:
Saffran Rohm, ordförande, 0735-45 69 45
Dragana Curovic, verksamhetsutvecklare, 042-19 81 24, 070-643 99 96