Låg hyreshöjning för Haningebostäder

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Haningebostäder har avslutats. Det blir en hyreshöjning på 1,4 procent från 1 mars 2014. Haningebostäder hade ursprungligen krävt en hyreshöjning på 2,7 procent från 1 januari.

Orsaken till hyreshöjningen är ökade kostnader för vatten, värme och avfall på grund av höjda kommunala taxor samtidigt som det låga ränteläget har hållit ner hyreshöjningen. Haningebostäder kommer också att öka underhållet.

För mer information, kontakta:

Anders Kaulich
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
08-507 061 11


Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84