Inget obligatoriskt krav på individuell mätning av värme och tappvatten

Idag meddelade regeringen att kostnadseffektiva åtgärder ska prioriteras i arbetet med energieffektivisering. Regeringen kommer därför, bland annat mot bakgrund av de synpunkter som kommit från företag och organisationer, inte införa något obligatoriskt krav på mätning av värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå.

-Detta är mycket glädjande och något vi har jobbat hårt för, säger Hans Dahlin, energi- och miljöexpert på Hyresgästföreningen. 

-Självklart ska vi sträva efter att hushålla med resurser och utnyttja energin effektivt. Men de flesta försök med värmemätare i flerbostadshus på lägenhetsnivå visar att det är mycket kostsamt och att det inte bidrar till lägre energianvändning. Dessutom är det ett orättvist system.

Ytterligare en anledning till att individuell mätning och debitering av värme inte har slagit igenom är att det är svårt att få en rimlig kostnadsfördelning mellan lägenheter. Det finns exempel där boende i mitten av huset helt har kunnat slå av värmen men ändå haft en dräglig temperatur tack vare värmeströmmar från grannarna.

 -Nu är det bara att hoppas att dessa förslag blir riksdagsbeslut, säger Hans Dahlin.

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, energiexpert Hyresgästföreningen 072-231 38 27