Rot-avdragen går till de rikaste i Västmanland

Ju högre inkomst, desto mer utnyttjas möjligheten till rot-avdrag. Det visar SCBs statistik över skatteavdrag i olika inkomstklasser. Sedan rot-avdraget infördes 2009 har personer i Västmanland med inkomster över 50 000 kronor i månaden fått cirka 190 miljoner i bidrag för att bygga om hemma.


-  Idag betalas renoveringar av hyreshus till hundra procent av hyresgästen och många tvingas flytta, medan de som äger sin bostad för stöd av staten, det är inte rimligt, säger Jens Lundberg, utredare på Hyresgästföreningen.

Av de 297 miljoner kronor som delades ut i bidrag till renovering, om- och tillbyggnad av privatbostäder i Västmanland 2012 gick 39 procent till personer som tjänade över 400 000 kronor det året. De utgör 13 procent av den vuxna befolkningen. Tillsammans fick de 116 miljoner kronor i bidrag till att bygga om hemma.

-  Det här är en ineffektiv och orättvis politik. Många bostadsbolag har inte möjlighet att göra nödvändiga renoveringar och andra tvingas höja hyrorna kraftigt. Även hyresrätter måste bli berättigade till rot-avdrag, säger Jens Lundberg.

Siffrorna ovan bygger på statistik från SCB, Statistiska Centralbyrån, och finns från och med i dag publicerade på Hyresgästföreningens webbsajt http://hurvibor.se/lanssidor/vastmanland/ Där finns en mängd fakta och statistik om boende- och levnadsförhållanden i Västmanlands län och dess kommuner.

Du hittar också ett mer utförligt material om rot-avdraget på  http://hurvibor.se/lanssidor/vastmanland/hur-vi-lever/rot-avdrag/

Vill du veta mer välkommen att kontakta
Jens Lundberg, utredare, 018 18 93 28