110 miljoner i ROT-avdrag till de som tjänar mest i Örebro Län

De som tjänar mest utnyttjar ROT-avdraget mest. Det visar SCB:s statistik över skatteavdrag i olika inkomstklasser för 2012. Att de som har högst inkomst utnyttjar ROT-avdraget mest är en trend som håller i sig sedan tidigare år. Totalt betalades det ut ROT-avdrag för 330 000 miljoner kronor i Örebro län, varav 33% gick till personer med mer än 400 000 i årsinkomst.

Under 2012 betalades det ut 330 miljoner kronor i ROT-avdrag i Örebro län. 33%, 110 miljoner kronor, gick under 2012 till personer med mer än 400 000 kronor i årsinkomst. 35 miljoner gick till personer med en årsinkomst på över 600 000 kronor.

"Statens subventionering av det ägda boendet slår hårt mot hyresgäster och gynnar i allt större utsträckning de som tjänar mest. De som tjänar mest även dom som använder sig av ROT-avdraget. Det framkommer tydligt i statistiken, säger Emmeli Wulfstrand teamledare vid enheten för bättre boende på Hyresgästföreningen Örebro."

Totalt var det drygt 27 000 personer i Örebro län som hade ROT-avdrag i sina deklarationer 2012. Det motsvarar 12 procent av befolkningen över 20 år. Både andelen som får ROT-avdrag och beloppen ökar med stigande inkomst. 

"Den svenska staten öser ut miljoner i bidrag på personer som äger sitt boende genom ROT-avdraget. Samtidigt får hyresgäster betala hela kostnaden själva genom en höjd hyra vid en upprustning eller renovering av deras boende. Det här skapar en stor orättvisa mellan de olika boendeformerna. Varför ska de 3 miljoner svenskar som valt att bo i en hyresrätt straffas ekonomiskt, säger Emmeli Wulfstrand på Hyresgästföreningen i Örebro." 

Staten har sedan 2009 betalat ut över 60 miljarder bidrag för hantverkarkostnader inom ramen för ROT-avdraget. ROT-avdraget får endast användas av privatpersoner inom det ägda boendet, dvs bostadsrätter och villor. För hyresgäster är situationen annorlunda. Fastighetsägare kan inte göra liknande skatteavdrag vid en eventuell renovering av en hyresrätt. Då blir det istället hyresgästen som får betala genom en hyreshöjning. I hela Sverige betalades det totalt ut 13,7 miljarder kronor i ROT-avdrag under 2012.

Siffrorna ovan bygger på statistik från SCB, Statistiska Centralbyrån, och finns från och med i dag publicerade på Hyresgästföreningens webbsajt http://hurvibor.se/lanssidor/orebro-lan/. På sidan finns en mängd fakta och statistik om boende- och levnadsförhållanden i Örebro län och nationellt.