Utvidgat rot-avdrag gynnar byggandet av hyresrätter

Ju högre inkomst, desto mer utnyttjas möjligheten till rot-avdrag. Det visar SCB:s statistik över skatteavdrag i olika inkomstklasser. Och det är stora summor det handlar om. Nästan 14 miljarder kronor delades under 2012 ut till renovering, om- och tillbyggnad av ägda privatbostäder.

De som bor i hyresrätt fick under samma år noll kronor i bidrag för renoveringar.

Det rimmar illa med slutsatserna i Bostadsbeskattningskommitténs förslag som nyligen presenterades. Kommittén konstaterade att hyresrätten som boendeform missgynnas skattemässigt jämfört med det ägda boendet vilket gör det 2 000-3 000 kr/månad dyrare att bo i hyresrätt jämfört med villa eller bostadsrätt. Kommittén föreslog därför ett avskaffande av fastighetsskatten för hyresfastigheter, för att justera obalansen något.

Dessutom har Bostadsbeskattningskommittén sett över frågan om hyresgäster bör ges rätt till skattereduktion för rot-arbeten i hyresfastigheter. Tyvärr konstaterade kommittén att regeringens direktiv var så begränsade att man inte såg någon möjlighet att föreslå det trots att kommittén i sin analys pekade på att det vore ett logiskt steg att ta.

-Eftersom regeringen uppenbarligen tycker att det finns utrymme i statsfinanserna att stödja rot-arbeten i det ägda boendet så borde det även finnas resurser att satsa på förnyelse och renovering av miljonprogramsområdena, säger Pär Svanberg, förhandlingschef på Hyresgästföreningen, i en kommentar.

-Ekonomiska villkor för hyresrätten som är mer likvärdiga dem som gäller för äganderätt och bostadsrätt är nödvändigt för att öka nyproduktionen av hyresrätter och göra det möjligt att rusta upp hyresrättsbeståndet. Vi tycker att det är orimligt att regeringen missgynnar hyresrätten ekonomiskt och vill se en utvidgning av rot-avdraget till att gälla även hyresgäster och en större satsning på stöd för renovering av miljonprogramsområdena.

-Detta skulle stimulera nödvändiga investeringar i hyresrätter, säger Pär Svanberg.

Om regeringen fortfarande tvekar om vilka åtgärder som krävs så har Hyresgästföreningen presenterat en rad förslag som garanterat skulle få fart på byggandet i landet; en statlig investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter med rimliga hyresnivåer, miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter, rot-avdrag till hyresrätter och skattefria underhållsfonder.

Mer fakta och information om rot uppdelat på länsnivå hittar du på hurvibor.se.

För mer information kontakta:

Pär Svanberg, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-