Sned fördelning av rot-avdraget i Gävleborg

Ju högre inkomst, desto mer utnyttjas möjligheten till rot-avdrag. Det visar SCBs statistik över skatteavdrag i olika inkomstklasser. Nästan en tredjedel av rot-avdragen i Gävleborgs län går till personer som har en årsinkomst över 400 000 kronor.

-  Idag betalas renoveringar av hyreshus till hundra procent av hyresgästen och många tvingas flytta, medan de som äger sin bostad för stöd av staten, det är inte rimligt, säger Jens Lundberg, utredare på Hyresgästföreningen.

År 2012 fick ägare till villor och bostadsrätter i Gävleborg 348 miljoner kronor i rot-stöd. 31 procent av dessa gick till personer med en årsinkomst över 400 000 kronor. En grupp som utgör tio procent av befolkningen. 32 miljoner i rot-avdrag gick till personer som tjänar över 50 000 kronor i månaden.

-  Det här är en ineffektiv och orättvis politik. Många bostadsbolag har inte möjlighet att göra nödvändiga renoveringar och andra tvingas höja hyrorna kraftigt. Även hyresrätter måste bli berättigade till rot-avdrag, säger Jens Lundberg.Siffrorna ovan bygger på statistik från SCB, Statistiska Centralbyrån, och finns från och med i dag publicerade på Hyresgästföreningens webbsajt http://hurvibor.se/lanssidor/gavleborg/ Där finns en mängd fakta och statistik om boende- och levnadsförhållanden i Gävleborgs län och dess kommuner.

Du hittar också ett mer utförligt material om rot-avdraget på  http://hurvibor.se/lanssidor/gavleborg/hur-vi-lever/rot-avdrag/

Vill du veta mer välkommen att kontakta

Jens Lundberg, utredare, 018 18 93 28