Rot-avdragen går till de rikaste i Uppsala län

Ju högre inkomst, desto mer utnyttjas möjligheten till rot-avdrag. Det visar SCBs statistik över skatteavdrag i olika inkomstklasser. 2012 gick 475 miljoner till rot-avdrag i Uppsala län. 44 procent gick till personer som tjänade över 400 000 kronor, en grupp som utgör 15 procent av befolkningen. Denna grupp fick mer i rot-avdrag än vad de med lägst inkomster fick i bostadsbidrag samma år. 80 miljoner i rot-avdrag gick under 2012 till personer som tjänar över 50 000 kronor i månaden.

-  Idag betalas renoveringar av hyreshus till hundra procent av hyresgästen. Många tvingas flytta, medan de som äger sin bostad för stöd av staten, det är inte rimligt, säger Jens Lundberg, utredare på Hyresgästföreningen.

I Uppsala har flera renoveringar av hyreshus uppmärksammats på grund av kraftiga hyresökningar. Hyresgästföreningen menar att dessa höjningar kunde lindrats om rot-avdraget även kunde gälla för renoveringar av hyresrätter.

Sedan rot-avdraget infördes 2009 har personer i Uppsala län med inkomster över 50 000 kronor i månaden fått över 250 miljoner i bidrag för att bygga om hemma.

-  Det här är en ineffektiv och orättvis politik. Även hyresrätter måste bli berättigade till rot-avdrag, säger Jens Lundberg.

Siffrorna ovan bygger på statistik från SCB, Statistiska Centralbyrån, och finns från och med i dag publicerade på Hyresgästföreningens webbsajt http://hurvibor.se/lanssidor/uppsala-lan/ Där finns en mängd fakta och statistik om boende- och levnadsförhållanden i Uppsala län och dess kommuner.

Du hittar också ett mer utförligt material om rot-avdraget på  http://hurvibor.se/lanssidor/uppsala-lan/hur-vi-lever/rot-avdrag/


Vill du veta mer välkommen att kontakta

Jens Lundberg, utredare, 018 18 93 28